UUTTA POTKUA TYÖHYVINVOINTIIN

Yhdistä luontokokemus ja liikunta hauskalla tavalla! B2R on mobilisoitavissa haluamaasi paikkaan, vaikkapa työpaikkasi lähimaastoon.

Tavoitteenamme on järjestää tapahtumia, jotka edistävät työhyvinvointia monimuotoisesti. Samaan pakettiin voidaan kääriä sosiaalisia, psykologisia sekä fyysisiä tehtäviä ja harjoitteita. Työ ja vapaa-aika kulkevat käsi kädessä, siksi on tärkeää, että tapahtumista jää jotakin myös "kotiin viemiseksi" ja pureskeltavaksi jälkeenpäin. Back to roots-paketit räätälöidään aina kullekin ryhmälle sopivaksi.

BACK TO ROOTS-paketit

SMALL

- Suunnittelupalaveri tilaajan kanssa
- Tiimiytystehtävät maastossa
- Palautekeskustelu ja tulokset välittömästi
- Palaute- ja kehityspalaveri tilaajan kanssa

MEDIUM

- Suunnittelupalaveri tilaajan kanssa
- Tilaajan / esimiesten haastattelu verkossa ennen tilaisuutta
- Luento haastattelun pohjalta
- Tiimiytystehtävät maastossa, tulokset välittömästi
- Palautekysely osallistujille verkossa tilaisuuden jälkeen
- Palaute- ja kehityspalaveri tilaajan kanssa

LARGE

- Suunnittelupalaveri tilaajan kanssa
- Tilaajan / esimiesten haastattelu verkossa ennen tilaisuutta
- Työpaja ja luento esimiehille haastattelun pohjalta
- Ryhmälle räätälöidyt tiimiytystehtävät maastossa, sisältö tukee työpajaa ja luentoa
- Palautekysely osallistujille verkossa tilaisuuden jälkeen
- Palaute- ja kehityspalaveri tilaajan kanssa

Kiinnostuitko? Jätä yhteystietosi, otamme yhteyttä mahdollisimman pian!

 

BACK TO ROOTS–TIIMIYTYSTEHTÄVÄT

Valikoimassamme on kymmeniä erilaisia ryhmädynamiikkaa edistäviä tehtäviä, joista B2R-paketti koostuu. Työhyvinvointitapahtumat suunnitellaan aina ryhmäkohtaisesti, ja liikunnallinen osuus räätälöidään kullekin ryhmälle sopivaksi. B2R on mobilisoitavissa haluamaasi paikkaan, vaikkapa työpaikkasi lähimaastoon.

B2R-tiimiradan yhtenä tärkeimpänä tavoitteena on työkavereihin tutustuminen, tiimihengen nostattaminen ja yhdessä tekeminen. Herättelemme osallistujia lapsenmielisyyteen, uteliaisuuteen ja luovuuteen.

Päivä alkaa isännän tervehdyksellä ja turvallisuusohjeistuksella. Tämän jälkeen osallistujat jaetaan tiimeihin. Icebreakerina toimii lyhyt esittelykierros, jonka tiimit tekevät annetun ohjeen mukaisesti. Esittelykierroksen jälkeen tiimit valitsevat keskuudestaan eri ammattikuntien edustajat, esimerkiksi rakentajat, metsästäjät ja taiteilijat.

Tiimiytystehtävät rakennetaan siten, että kullakin ammattikunnalla on eri rasteilla vetorooli erikseen annetun ohjeen mukaan. Tavoitteena on saada ryhmän sisäinen dynamiikka toimimaan ilman oppaiden liiallista puuttumista tilanteeseen.

Oppaamme myös kertovat, miten metsää voi käyttää kuntosalina ja evääksi jää mukavia vinkkejä ja tarinoita perheen tai kavereiden yhteisiin luontoretkiin.

Järjestämme myös kenttäruokailut maastossa.

ESIMERKKEJÄ TEEMOISTA:

- Fysiikka ja nopeus
- Tarkkuus ja keskittymiskyky
- Logiikka ja ongelmanratkaisu
- Luovuus ja improvisointikyky

B2R-pakettiin voidaan yhdistää myös muita aktiviteetteja, kuten esim. taitorata mönkijöillä, ekoammunta ja saaristoseikkailu.

Lisäksi järjestettävissä on paikkoja missä voidaan yhdistää aktiviteetteihin saunat ja illallinen. Myös kuljetukset järjestyvät, paikasta riippumatta!

Kiinnostuitko? Jätä yhteystietosi, otamme yhteyttä mahdollisimman pian!

 

LUENNOT

Yhdistä Back to roots-tiimirataan myös luento!

Työ on innostavaa ja mielekästä, kun työpaikalla vallitsee kannustava ja hyväksyvä ilmapiiri. Tähän pääseminen vaatii kuitenkin meiltä jokaiselta omien vahvuuksien oivaltamista, hyviä vuorovaikutustaitoja ja yhteisiin tavoitteisiin sitoutumista. MyMind–luennoilla ja työpajoissa työyhteisöt saavat, niin tiimeinä kuin yksilöinäkin uusia työkaluja hyväksyvään ja oivaltavaan – parempaan yhdessä tekemiseen. Luennot räätälöidään asiakkaiden tarpeet huomioiden.

ESIMERKKEJÄ TEEMOISTA:
- Tunnista stressin merkit

Luennon näkökulma on kehon ja mielen liitto. Tavoitteena on ajatusten herättäminen siihen, kuinka tärkeää on kehon viestien kuunteleminen stressin ennaltaehkäisyn ja hallinnan kannalta.

- Värikkäät temperamentit - erilaisuus voimavarana työyhteisössä

Luento käsittelee ihmisten erilaisuutta temperamentien näkökulmasta. Luennon tavoitteena on kannustaa työyhteisöä näkemään voimavarat työkavereissaan ja itsessään. Oman ajattelun ja toimintatapojen tunnistaminen auttaa myös johtajuudessa. Kun oivaltaa omat reaktiotapansa ja ymmärtää toimintaansa, näkee mahdollisuuden ja tavat kehittää tätä myös muissa.

- Tietoinen läsnäolo: kytke autopilot pois päältä

Luento antaa käytännön neuvoja läsnäolotaitojen harjoittamiseen sekä perustelee niiden hyödyt sekä työssä jaksamisen että kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kannalta.

Kiinnostuitko? Jätä yhteystietosi, otamme yhteyttä mahdollisimman pian!